Rekonstrukce dokončena

Nemožné se stalo skutkem - s mírným zpožděním se dokončila rekonstrukce loděnice. Tedy přesněji řečeno rekonstrukce vstupní haly, kanceláře kustoda, zasedací místnosti, sociálních zařízení a dalších drobností. Těmi drobnostmi se myslí zejména zamřížování všech oken do loděnice, od čehož si slibujeme zejména minimum vloupání a starostí s nimi spojenými.

Výše uvedené ovšem neznamená, že se už nic dít nebude. Právě naopak. Na příští rok je podán grant na opravu střechy a rekonstrukci skříněk, takže kopat, bourat a přestavovat se bude dál. Pravdou je, že střecha už zásah potřebuje, abychom neměli vše přestavené opět mokré, a skřínky po několika posledních vloupání také přímo volají po opravách.

Je tedy vidět, že v loděnici je pořád co dělat.

Plánovaná rekonstrukce loděnice - aneb jak to celé bylo

Jak jsme Vás již v předstihu informovali, proběhne dle rozhodnutí valné hromady v loděnici celkem rozsáhlá rekonstrukce. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci vstupní haly, kanceláře kustoda, zasedací místnosti, sociálních zařízení a dalších drobností na budově naší loděnice. Z celkového počtu tří nabídek jednotlivých firem byla vybrána stavební firma Jan Taraba s nejnižší cenovou nabídkou a to 558 300,- Kč vč. DPH. Stavební práce začnou v pondělí 25.08.2003 a dle smlouvy by měly skončit 5.11.2003 (smlouva je k nahlédnutí na internetových stránkách klubu v členské sekci). Z tohoto důvodu bude upravena otvírací doba až do konce letošního provozu loděnice, což je 15.10.2003, následovně: PÁ 17 – 19, SO 7 – 9, NE 17 – 20 hod. , ST beze změny. Upozorňujeme, že provoz v loděnici bude i v tyto uvedené doby značně omezen (např. nepůjde elektřina nebo voda, prach a špína atd.).Věřím, že tyto drobné překážky v zaběhnutém provozu loděnice pochopíte. Odměnou Vám bude hezčí a kulturnější prostředí pro naší společnou činnost.

Výbor klubu
Pohled na vstup

Vstupní hala

Pohled na kustodnu

Vstup do loděnice

Zasedačka v novém

Horní sociálko

Mříže všude

Kuchyňka

Zasedačka

Vstupní hala

Druhá vstupní hala

Kustodna

Jedna perla - elektřina v kuchyňce
Copyright SK Zlíchov Praha 2003-2010, email: info@skzlichov.cz