Zápis z valné hromady klubu

Datum: 05.02.2004


1) zástupce skupinky musí být starší 18-ti let
2) zástupce skupinky musí mít písemnou žádost o zastupování na každý kalendářní rok podepsanou nejméně dalšími 2 členy staršími 15-ti let (nesmí to být členové jiné skupinky)
3) zástupce skupinky musí být členem SK Zlíchov Praha nejméně 2 roky, do této lhůty se započítává i členství v kanoistickém oddíle SK Motorlet Praha
4) zástupce skupinky a její členové musí mít pronajaté krakorce
5) zástupce skupinky a její členové se musí v předchozím kalendářním roce zúčastnit minimálně 3 autobusových zájezdů pořádaných SK Zlíchov Praha
6) zástupce nesmí mít v minulosti žádné disciplinární potrestání dle Stanov SK Zlíchov Praha
7) zástupce skupinky může klíč od loděnice půjčit pouze členů své skupinky, kteří ho pověřili dle bodu 2, ale nesmí z něj vyrobit kopii(e)
8) zástupce skupinky odpovídá, pokud není loděnice oficielně otevřena, za kontrolu dodržování řádu loděnice
9) v případě ztráty klíče hradí náklady na výměnu cylindrických vložek zámků a výrobu nových klíčů
10) v případě ztráty klíče je povinen ji neprodleně nahlásit předsedovi nebo místopředsedovi klubu

Pokud zástupce skupinky nesplňuje jednu z výše uvedených podmínek, je povinen neprodleně a bez vyzvání klíč odevzdat zpět předsedovi nebo místopředsedovi klubu.
1) nesmí klíč poskytnout další osobě, ani z něj pořídit kopii(e)
2) v případě ztráty klíče hradí náklady na výměnu cylindrických vložek zámků a výrobu nových klíčů
3) v případě ztráty klíče je povinen ji neprodleně nahlásit předsedovi nebo místopředsedovi klubu
1) VH ukládá výkonnému výboru vypsání termínů jarních úklidových brigád po rekonstrukci loděnice a zveřejnění jich v nejbližším čísle občasníku, na ?nternetu a rozeslání členům e-mailem
2) VH ukládá výkonnému výboru aby se aktivně zabýval náborem nových členů
3) VH ukládá výkonnému výboru zpracovat řád loděnice do začátku otevírací doby v roce 2004
4) VH ukládá hospodáři klubu předávání veškerých účetních dokladů účetní klubu v periodě 1x měsíčněZapsal: Ing.Tomáš Hocke
Copyright SK Zlíchov Praha 2003-2010, email: info@skzlichov.cz